Privacybeleid

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring lees je onder meer welke persoonsgegevens wij verwerken, waarom wij dat doen en hoe lang wij persoonsgevens bewaren. Beriozka verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

De persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres(sen)
 • Betaal- en factureringsinformatie, zoals bankrekeningnummer

Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?

We verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om contact met je te kunnen opnemen zodat we onze dienstverlening kunnen uitvoeren;
 • Voor de bestelprocedure;
 • Om producten bij je te kunnen afleveren;
 • Om je nieuwsbrieven te kunnen versturen waarvoor je toestemming hebt gegeven;
 • Gerichte aanbiedingen te kunnen doen;
 • Je account in de webshop.

Daarnaast worden je persoonsgegevens verwerkt om wettelijke verplichtingen na te komen, onze dienstverlening te verbeteren, klachten in behandeling te nemen en fraude te voorkomen. We verkopen je persoonsgegevens nooit door aan derden. Wij stellen geen profielen van je op en nemen geen geautomatiseerde beslissingen die aanzienlijke gevolgen voor je kunnen hebben.

Bijzondere/gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers jonger dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker daadwerkelijk ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat gegevens over kinderen wordt verzameld zonder ouderlijke toestemming

 Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de doeleinden. Gegevens vermeld op facturen, worden 7 jaar bewaard vanwege de wettelijke verplichting die we hebben tegenover de belastingdienst.

 Delen van persoonsgegevens met derden

Beriozka verstrekt uitsluitend strikt noodzakelijke gegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld jegens de gemeente of de belastingdienst.

 Beveiliging en beveiligingsmaatregelen

We nemen de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Jouw gegevens worden opgeslagen in een (cloud)omgeving beveiligd door middel van gebruikersnamen en wachtwoorden. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Ook jij hebt rechten

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Beriozka en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@beriozka.nl

Bezwaar

Ook willen we je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.